Cellular One
 
Cauti un accesoriu pentru telefon sau tableta?
Romania | Lei | Romana
 • Contul meu
  • AutentificareX  • sau inregistrare

Protectia datelor cu caracter personal

 

Acordam o foarte mare atentie protejarii datelor dumneavoastra personale, dorind sa va simtiti în siguranta in timpul vizitarii site-ului nostru.

Protectia datelor dumneavoastra personale in faza de procesare a datelor este o problema importanta pentru noi, de care tinem seama in cursul tuturor procesarilor derulate în compania noastra.

Folosirea acestui site implica acceptarea politicii de confidentialitate de mai jos.

Recomandam citirea cu atentie a acesteia. Cellular One isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi.

 

Stocarea datelor este realizata cu respectarea tuturor obligatiilor legale

 

Accesand si utilizand site-ul CellularOne, sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe site sa inceapa imediat dupa îndeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte.

Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati sectiunea "Autentificare". Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Cellular One SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Dumneavoastra declarati pe proprie raspundere ca datele introduse in site-ul nostru sunt corecte si va apartin, nu sunt datele altor persoane si sunteti constient de faptul ca falsul in declaratii constituie infractiune si se pedepseste conform legii.

 

 

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Cellular One numai in masura permisa prin Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

 

Conform Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. 

Datele dumneavoastra personale ne sunt necesare pentru inregistrarea, operarea, procesarea si expedierea comenzilor dumneavoastra de asemenea si pentru a va furniza informatii legate de promotiile sau activitatiile desfasurate de CellularOne prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, sms etc.). 

Datele dumneavoastra personale nu vor fi salvate decat atunci cand ni le oferiti, de exemplu atunci cand va creati un cont, cand va inregistrati, cand optati pentru primirea informatiilor prin posta electronica sau sms, cand participati la un sondaj de opinie sau la un concurs cu premii, cand incheiati un contract sau cand completati si ne trimiteti formularele online puse la dispozitia clientilor pe site-ul nostru.

Participarea la aceste sondaje de opinie este absolut benevola. In cazul in care nu sunteti de acord cu acest lucru, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre compania noastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

 

Ce informatii colectam si cum le folosim?

 

Pentru a putea comanda din magazinul virtual si pentru a putea prelucra comanda, avem nevoie de prenumele, numele, adresa de e-mail, CNP-ul, adresa de facturare si daca difera de cea de facturare, adresa de livrare (strada, cod postal, localitate), numarul de telefon precum si de numele de utilizator si parola, pe care le folosesti in magazin.

 

Adresa de e-mail si numarul de telefon sunt necesare pentru a te putea contacta mai rapid, daca exista intrebari in legatura cu comanda ta. In afara de cele de mai sus mai avem nevoie:

 • in cazul in care alegeti plata cu cardul: tipul cardului, numarul cardului, data expirarii acestuia si codul de siguranta de pe verso;
 • in cazul achitarii la livrarea comenzii: nu avem nevoie de informatii suplimentare.

 

 

Prin inscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI si completarea datelor personale in formularele de inscriere, UTLIZATORII/CLIENTII declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Cellular One si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

 - activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Cellular One si a tertilor cu care Cellular One are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate;

 - participarea la concursuri, promotii;

 - transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);

 - statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii SITE-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

 - cercetari de piata;

 - urmarirea datelor de vanzari.

 

Informatiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Conform Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de dreptul la informare (art. 12),acces la date (art. 13),interventie (art. 14),opozitie (art. 15),de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se adresa justitiei (art. 18).

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa la SC CELLULAR ONE S.R.L, str. Gradinii Publice, nr. 6, jud. Braila sau la adresa de mail dpo@cellularone.ro

 De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate, daca doriti sa exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa Cellular One cu o cerere scrisa, datata si semnata.

Cellular One poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de curierat, servicii bancare, etc., alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre.

 

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Articolul 15

 • Dreptul de acces al persoanei vizate

                (1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

(f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

(h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

                (2)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate referitoare la transfer.

                (3)   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

                (4)   Dreptul de a obține o copie menționată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

 


Rectificare și ștergere
Articolul 16

 

 • Dreptul la rectificare

                Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

                (1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea

(c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale unor copii.

                (2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3);

(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Articolul 18

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

               

                 (1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

                (2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

                (3)   O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 

Articolul 19

 • Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

         

       Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

 

Articolul  20

 • Dreptul la portabilitatea datelor

               

                (1)   Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) –consimţământul persoanei- sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

                (2)   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

                (3)   Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17 (dreptului la ştergerea datelor). Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

                (4)   Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

 

Articolul 21

 • Dreptul la opoziție

               

                (1)   În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) – indeplinirea unei sarcini de interes public-  sau (f) – interesul legitim al operatorului - sau al articolului 6 alineatul (1) litera  (a) – pe bază de consimţământ-  datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

               (2)   Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

                (3)   În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

                (4)   Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la alineatele (1) și (2) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

                (5)   În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

                (6)   În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul recrutarii de personal

Principiile de baza legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, definite in GDPR, sunt urmatoarele:

Principiul (conform GDPR)

Ce presupune respectarea principiului de catre Noi

Principiul legalitatii, echitatii si transparentei

Sa fim deschisi si transparenti in legatura cu ceea ce facem cu datele si motivul pentru care le utilizam; sa ne asiguram ca prelucram datele echitabil si ca avem un temei legal pentru prelucrarea acestora

 

Principiul limitarii legate de scop

Sa colectam date cu caracter personal doar pentru scopuri determinate, explicite si legitime si sa nu prelucram datele

ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri

Principiul reducerii la minimum a datelor

Sa colectam si sa utilizam doar minimul necesar de date

Principiul exactitatii

Sa ne asiguram ca datele sunt corecte, complete si actualizate

Principiul limitarii perioadei de stocare

Sa nu pastram datele mai mult timp decat este necesar

Principiul integritatii si confidentialitatii

Sa prelucram datele in conditii de siguranta

Principiul responsabilitatii

Sa fim responsabili pentru prelucrarile pe care le efectuam si sa putem demonstra oricand respectarea prevederilor legale

 

 

Ce date personale colectam, de ce si cum le utilizam

 

Pentru ca dvs. sa aveti cea mai clara viziune a modului in care utilizam datele dvs. personale, puteti gasi informatii in tabelul urmator, astfel:

 • Coloana 1- In ce context sunt colectate datele dvs.? Informatiile din aceasta coloana prevad in ce activitate sau scenariu sunteti implicat atunci cand utilizam sau colectam datele dvs. personale.
 • Coloana 2- Ce tipuri de date personale putem detine despre dvs.? Informatiile din aceasta coloana detaliaza ce tipuri de date cu caracter personal colectam.
 • Coloana 3- Cum si de ce le utilizam? Informatiile din aceasta coloana detaliaza cum utilizam datele dvs. personale si scopurile colectarii acestora.
 
 • Coloana 4- Care este baza legala pentru prelucrarea datelor dvs. personale? Informatiile din aceasta coloana prevad temeiul juridic potrivit caruia putem utiliza datele dvs. personale.

In ce context sunt colectate

datele dvs. personale?

Ce tipuri de date personale putem detine despre dvs.?

Cum si de ce utilizam datele dvs. personale?

Care este baza legala pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

Aplicati pentru un job

 

Informatii colectate atunci cand aplicati pentru un loc de munca in cadrul CellularOne

 • Informatii de identificare
 • Detalii de contact
 • CV (calificari, locuri de munca anterioare, alte mentiuni pe care le faceti in CV, etc.)
 • Note de interviu
 • Pentru a examina cererile candidatilor
 • Pentru a gestiona procesele de recrutare
 • Pentru a angaja candidati

Executarea unui contract:

pentru a face demersuri la cererea dvs. in vederea incheierii unui contract;

 

Interes legitim:

 

Pentru a gasi cei mai buni candidati pentru ofertele de locuri de munca pe care le avem disponibile in cadrul

CellularOne

Intrebari transmise de dvs. catre Noi

 

Informatii colectate atunci cand puneti intrebari legate de serviciile noastre

 • numele si prenumele
 • adresa de e-mail
 • numar de telefon
 • alte informatii pe care ni le-ati impartasit cu privire la solicitarea dvs.
 • vocea (atunci cand aveti o convorbire telefonica cu noi)
 • Pentru a raspunde la intrebarile dvs.
 • Unde este necesar, pentru a va conecta la serviciile relevante

Executarea unui contract:

Pentru a va putea furniza informatiile solicitate in contextul contractului sau in vederea unor masuri precontractualedi ntre dvs. si Noi

 

Interes legitim: Pentru a ne ajuta sa intelegem mai bine nevoile si asteptarile utilizatorilor nostri si, prin urmare, sa

ne imbunatatim serviciile

 

CellularOne nu prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in scopuri secundare care ar fi diferite de cele despre care ati fost informat.

 

In ce cazuri si catre cine transmitem datele dvs. cu caracter personal

Unele dintre datele dvs. personale pot fi accesate:

 • In cadrul CellularOne; acest lucru se va face numai pe baza necesitatii de a sti si, acolo unde este necesar, pentru a va oferi serviciile pe care le-ati solicitat sau in contextul unui contract intre dvs.  si CellularOne
 • de furnizorii de servicii de incredere care actioneaza ca subcontractanti, care vor efectua anumite servicii necesare in scopurile indicate mai sus in numele nostru (servicii de gazduire, intretinerea bazelor de date, etc.); le oferim doar informatiile de care au nevoie pentru a efectua astfel de servicii si vor actiona numai dupa instructiunile CELLULARONE, fiind obligati contractual sa asigure un nivel de securitate si confidentialitate pentru datele dvs. cu caracter personal la acelasi nivel la care CellularOne este obligat sa asigure si sa respecte legile aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal

Unde stocam datele dvs. personale

Ca regula generala, datele sunt stocate in Uniunea Europeana.

Daca datele se transmit in afara Spatiului Economic European, apelam doar la subcontractanti care respecta legislatia valabila in cadrul Uniunii Europene.

 

Cat timp sunt pastrate datele dvs. personale?

Vom pastra datele dvs. personale numai atat timp cat este necesar in scopul prelucrarii pentru care au fost colectate. Cu toate acestea, putem pastra datele dvs. pentru o perioada mai lunga de timp, in aplicarea dispozitiilor legale sau de reglementare specifice si/sau pentru a respecta termenele de prescriptie aplicabile. In cazul pastrarii mai lungi a datelor din alte motive, va vom informa cu privire la astfel de motive si cu privire la perioada de pastrare aplicabila

Pentru persoanele care ne transmit CV-urile in vederea recrutarii, pastram datele personale in conformitate cu termenul de prescriptie aplicabil, conform legii.

Cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal?

Ne angajam sa pastram securitatea datelor dvs. personale si sa luam toate masurile de protectie rezonabile pentru a face acest lucru, implementand toate masurile organizatorice si tehnice necesare in conformitate cu prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal si cu legile si reglementarile aplicabile pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva oricarui acces neautorizat si modificare, divulgare, pierdere sau distrugere. Prin contract, este necesar ca furnizorii de servicii care prelucreaza datele dvs. personale in numele Nostru sa faca acelasi lucru.

 

Despre cookie-uri

 

Acest site foloseste cookies. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa cititi informatiile de mai jos.

 

Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramânând „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din doua parti: numele cookie-ului si continutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini web

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte si anume pentru:
- imbunatatirea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar in timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
- furnizarea de statistici anonime cu privire la modul in care este utilizata aceasta pagina de internet
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri in legatura cu modul in care se utilizeaza aceasta pagina de internet, putem adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta si mai accesibila pentru utilizatori.

Care este durata de viata a cookie-urilor?


Durata de viata a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina si durata de viata a acestora:
- Cookie-uri de sesiune (un cookie de sesiune este un cookie care este sters automat când utilizatorul inchide browserul)
- Cookie-uri persistente sau fixe (un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramâne stocat in terminalul utilizatorului pâna când atinge o anumita data de expirare, care poate fi in câteva minute, zile sau câtiva ani in viitor) sau pâna la stegerea acestuia de catre utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:
a. functionale

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul să funcționeze corect. Aceste cookie-uri asigură funcționalitățile de bază și caracteristicile de securitate ale site-ului, în mod anonim.
 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit recunoasterea browserului. Aceasta pagina de internet recunoaste browserul pâna când cookie-urile expira sau sunt sterse.

Particularizarea setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile

În cazul in care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare. În cazul in care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata in considerare setarea pentru stergerea datelor individuale de navigare de fiecare data când browserul este inchis.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot atrage dupa sine limitari ale posibilitatilor de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor.Aceste setari pot fi accesate, ca regula, in sectiunea „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului tau.

Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi utile:

Ce cookie-uri utilizam in site-ul nostru

Ce cookie-uri utilizam in site-ul nostru

 

Cookie

Cui apartine

Tip cookie

Descriere

Durata

PHPSESSID

www.cellularone.ro

 Aceste cookie-uri asigură funcționalitățile de bază și caracteristicile de securitate ale site-ului, în mod anonim.

functional

sesiune

 

Daca doriti mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta astfel:

SC CELLULAR ONE S.R.L, str. Gradinii Publice, nr. 6, jud. Braila E-mail: dpo@cellularone.ro

Va multumim!

Top